Een ieder van ons denkt en gedraagt zich volgens geconditioneerde en hardnekkige patronen ontstaan door achtergrond en ervaringen. Onze reacties op gebeurtenissen vinden grotendeels onbewust plaats en zijn niet altijd even effectief en constructief. Hoe graag we ook willen, het is geen eenvoudige opgave om vaste patronen los laten.

In mijn rol als coach ondersteun ik de coachee in het verkrijgen van inzicht in deze ‘geautomatiseerde’ reacties en gedragingen. Door te werken aan bewustzijnsverruiming ontstaat er meer ruimte om andere keuzen te maken. Vervolgens reik ik handvatten aan om op een alternatieve en effectievere manier met situaties om te gaan. Het uiteindelijke doel is om op een meer bewuste, plezierige en ontspannen wijze te kunnen werken en leven. Als coach werk ik graag met de benadering van Mindfulness.

Zingeving en reflectie op de levenssituatie zijn vaak gespreksthema’s bij persoonlijke coaching. De vraagstellingen voor persoonlijke coaching hebben vaak breder betrekking dan op werk alleen en werken ook door in het privé-leven. 

Voorbeeldvragen

Ik ben een perfectionist en hoe kan ik mij gemakkelijker ontspannen en beter relativeren?

Ik wil iedereen te vriend houden en ga conflicten uit de weg. Hoe kan ik meer voor mijn belang opkomen?

Het werk levert mij veel stress en spanning op. Hoe vind ik een betere werk-privé balans en hoe kan ik mijn energie effectiever benutten?

Ik doe mijn werk prima maar toch mis ik zelfvertrouwen en echt plezier in mijn werk. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?