De motivatie en inzet van medewerkers is sterk afhankelijk van de mate waarin talenten en kwaliteiten worden benut. Competente en gemotiveerde medewerkers vormen de belangrijkste voorwaarde voor het succes van een organisatie.

Het assessment is een effectief instrument om individuele talenten en kwaliteiten objectief en inzichtelijk in kaart te brengen. Mede op basis van de resultaten van een assessment kunnen vervolgens gefundeerde selectie- en loopbaanbeslissingen worden genomen. Dit zowel in het belang van de opdrachtgever als de (potentiële) werknemer. 

Kenmerkend voor de werkwijze is dat een assessment altijd individueel plaatsvindt en dat de deelnemer persoonlijk wordt begeleid. Voor deze aanpak is gekozen om de deelnemer alle privacy en rust te kunnen garanderen. 

De basis van het assessment is het interview. Tijdens het interview worden de resultaten van de diverse vragenlijsten en observaties naar aanleiding van de praktijksimulatie(s) met de deelnemer besproken en getoetst aan de realiteit. In samenspraak met de deelnemer worden kwaliteiten en ontwikkelbehoeften geïnventariseerd.

De vraagstelling voor een assessment is gericht op het meten van functiebenodigde competenties (functie-assessment), het in kaart brengen van ontwikkelbehoeften (ontwikkel-assessment) of het inventariseren van loopbaanmogelijkheden (loopbaan-assessment).