Het functie-assessment maakt onderdeel uit van een werving- en selectieprocedure. In het assessment worden sterke punten, verbeterpunten en de ontwikkelbehoeften van de deelnemer in kaart gebracht gerelateerd aan een specifieke functie. Geadviseerd wordt in hoeverre de deelnemer tot zijn of haar recht komt in de betreffende functie en organisatie. De resultaten van het assessment worden meegewogen in de aannamebeslissing maar hoeven niet van doorslaggevende betekenis te zijn.

Naast opleidingsachtergrond, werkervaring en de interviews die bij de opdrachtgever hebben plaatsgevonden vormen de resultaten van het assessment een bron van informatie.

De uiteindelijke beslissing of er sprake is van een match ligt bij de opdrachtgever en de deelnemer.