Een traject van coaching begint met een intakegesprek. Het doel is kennismaking en het helder krijgen van de behoeften en de leerdoelen. Ook wordt vooraf besproken op welke wijze vorm en inhoud aan de coaching wordt gegeven en wat wederzijdse verwachtingen zijn. Wanneer er sprake is van een ´match´, zowel van de coachee als van mij als coach uit,  kan de coaching van start gaan. Waar nodig kan de werkgever van de coachee betrokken worden bij het formuleren van de coachingsdoelen.

Datgene wat inhoudelijk besproken wordt tijdens de coaching is, conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, strikt vertrouwelijk. Het is aan de coachee om te bepalen of en op welke wijze diens werkgever inhoudelijk wordt geïnformeerd over de voortgang van de coaching.

De duur van een traject van coaching is afhankelijk van de vraagstelling en het doel. Gemiddeld bestaat een traject van coaching uit zo’n 6 sessies van circa 2 uur. 

De coaching wordt in sommige gevallen afgerond met een evaluatiegesprek met de coachee, diens werkgever en de coach waarin de leerdoelen worden geëvalueerd. Ook kan er na enkele maanden een ‘terugkomgesprek’ met de coachee plaatsvinden. Voorafgaand aan de coaching en in overleg met de coachee worden daar concrete afspraken over gemaakt.

Hoewel er vaak sprake is van overlap kunnen drie vormen van coaching worden onderscheiden te weten loopbaan-, competentiegerichte– en persoonlijke coaching.