Coaching is een effectief en krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en verandering. Het is een interactieve en dynamische samenwerking tussen coachee en coach, Michiel Rake.

Als coach fungeer ik als klankbord, vragensteller en feedbackgever met als doel de gesprekspartner zelfinzicht te geven. Dit zelfinzicht vormt het vertrekpunt voor ontwikkeling en verandering waarin ik als coach een adviserende en begeleidende rol heb.

Coaching is maatwerk. Ieder traject van coaching is uniek en vraagt dan ook om een eigen aanpak. Het doel van coaching kan variëren tot het ontwikkelen van specifieke competenties (bijvoorbeeld op het vlak van communicatie, stresshantering of leidinggeven) tot het uitdiepen van loopbaan- en levensvragen. 

Een traject van coaching kan concreet en pragmatisch van karakter zijn maar ook meer diepgaand en beschouwend.
De vraag en de behoefte van mijn gesprekspartner is voor mij als coach het vertrekpunt. In een ongedwongen en open sfeer worden onderwerpen uitgediept en oplossingen verkend.

Ik zie mijzelf als een allround coach met een breed blikveld. Door mijn uitgebreide ervaring op vlak van assessment en coaching en mijn achtergrond als psycholoog heb ik een scherpe kijk op mensen, functies en organisaties ontwikkeld. 

Mijn technieken en instrumenten heb ik als coach paraat. Tegelijkertijd hecht ik er aan om de dynamiek in een proces van coaching zoveel mogelijk de eigen loop te laten.