Het doel van loopbaancoaching is de coachee inzicht te geven in de loopbaanwensen – en mogelijkheden. Wat kan ik, wat wil ik en hoe kan ik mijn doelen realiseren zijn daarbij de centrale vragen.

Om goed zicht te krijgen op persoonlijkheid, competenties, drijfveren en beroepsmatige interesses beantwoordt de coachee een aantal vragenlijsten (online) die vervolgens worden besproken tijdens een sessie. De coachee ontvangt daarvan instrumentrapportages. Ook wordt uitvoerig ingegaan op eerdere werkervaringen en wordt goed onderzocht in hoeverre loopbaanwensen realistisch zijn. Waar nodig wordt de coachee geadviseerd in het zoeken naar een nieuwe werkkring. De coachee wordt bijvoorbeeld getraind in het voeren van sollicitatiegesprekken en geadviseerd over sollicitatieacties. 

Voorbeeldvragen

Ik ben toe aan een nieuwe functie/werkomgeving maar weet niet wat ik kan en wil. Wat houdt me toch tegen om daadwerkelijk in actie te komen?

Wat zijn mijn drijfveren in mijn werk en zou een leidinggevende functie bij mij passen?

In welke functie en organisatie kom ik het beste tot mijn recht; mijn huidige functie bevalt me goed maar zijn er nog onontdekte talenten en alternatieven?

Hoe kan ik mij beter presenteren in een sollicitatiegesprek?