Een assessment bestaat, afhankelijk van de vraagstelling, uit de volgende onderdelen:

Interview
In het interview met de psycholoog wordt ingegaan op de vraagstelling, motivatie, ambitie, persoonlijkheid en competenties. Tevens worden de profielen van de diverse vragenlijsten besproken. In samenspraak worden sterke punten, ontwikkelbehoeften en loopbaanmogelijkheden verkend.

Persoonlijkheidsvragenlijst (OPQ)
De persoonlijkheidsvragenlijst is een instrument om zicht te krijgen op persoonlijkheid in werksituaties. Het is geen test die goed of fout beantwoord kan worden. In het interview wordt het profiel getoetst aan de realiteit. De persoonlijkheidsvragenlijst wordt voor het assessment online beantwoord.

Capaciteitentesten
Capaciteitentesten zijn betrouwbare en valide instrumenten om meer zicht te krijgen op relevante intellectuele capaciteiten. Deze capaciteitentesten worden voorafgaand aan het assessment beantwoord (thuis/online) of tijdens de assessment-bijeenkomst zelf. Welke capaciteitentesten de deelnemer krijgt aangeboden is uiteraard afhankelijk van de functie en de vraagstelling. Voorbeelden van te meten capaciteiten zijn: taalkundig inzicht, abstract denkvermogen, logisch redeneervermogen, cijfermatig inzicht, aanleg voor programmeren, ruimtelijk inzicht en administratieve aanleg.

Motivatievragenlijst
De motivatievragenlijst is een instrument om zicht te krijgen op motivatie en drijfveren. Ook deze vragenlijst wordt de deelnemer online voor het assessment aangeboden.

Praktijksimulatie
Een praktijksimulatie is een effectief hulpmiddel om meer zicht te krijgen op relevante gedragsvaardigheden bijvoorbeeld op het vlak van leidinggeven, onderhandelen of presenteren. Een praktijksimulatie (of rollenspel) is individueel, vindt plaats met een rollenspeler en wordt vaak op video opgenomen. Direct na afloop wordt de praktijksimulatie met de deelnemer geƫvalueerd.

Vragenformulier
In het vragenformulier staan enkele vragen beschreven die betrekking hebben op motivatie, sterke- en ontwikkelpunten en loopbaandoelen. Dit vragenformulier beantwoordt de deelnemer voorafgaand aan het assessment.

Analyseopdracht/postbakoefening
Een analyseopdracht is een schriftelijke opdracht waarbij de deelnemer wordt gevraagd een probleemsituatie (casus) te bestuderen en een oplossing uit te werken. Een postbakoefening is een schriftelijke opdracht waarbij de deelnemer gevraagd wordt op grond van allerhande schriftelijke gegevens acties in gang te zetten en beslissingen te nemen.

Vragenlijst voor beroepeninteresse en managementinteresse
Deze vragenlijsten worden de deelnemer veelal online aangeboden voor een ontwikkel- of loopbaanassessment. De instrumenten geven de deelnemer meer zicht op beroepsmatige interesses en op leiderschapsstijlen en- voorkeuren.