Het doel van het ontwikkel-assessment is het inventariseren van de sterke punten, verbeterpunten en ontwikkelbehoeften. Het referentiepunt is daarbij de huidige- of een beoogde nieuwe functie. Geadviseerd wordt op welke wijze de deelnemer vorm en inhoud kan geven aan zijn of haar ontwikkeling.

Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding, training of coaching. Er wordt geen advies verstrekt in termen van geschiktheid.