Binnen enkele dagen na het assessment wordt een rapportage opgesteld waarin de resultaten worden beschreven. De resultaten worden op een heldere, genuanceerde en gedragsmatige wijze beschreven, veelal aan de hand van een aantal competenties. Een vast onderdeel van een rapportage is een samenvatting van de sterke punten en ontwikkelbehoeften. Afhankelijk van de vraagstelling wordt geadviseerd over de mate van inpasbaarheid in de functie, worden adviezen verstrekt over ontwikkeling of worden passende loopbaanmogelijkheden beschreven.

De gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt gehanteerd. Belangrijke gedragscodes zijn dat de deelnemer het recht heeft de rapportage te blokkeren en dat er niets met de resultaten van het assessment gebeurt zonder expliciete toestemming van de deelnemer. De deelnemer ontvangt in alle gevallen een afschrift van de rapportage. RAKE vernietigt de gegevens na twee jaar.