Openheid
Gesprekken vinden plaats in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. In samenspraak worden kwaliteiten en ontwikkelbehoeften verkend en onderwerpen uitgediept. Rake hecht er veel waarde aan dat gesprekspartners voor assessment en coaching zich op hun gemak en ‘gezien’ voelen.  

Kwaliteit
De gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt gehanteerd en gewerkt wordt met o.a. de online HRM-instrumenten van CEB/SHL. De uitgebreide kennis van functies en organisaties en de vele ‘vlieguren’ op het vlak van assessment en coaching dragen bij tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. 

Samenwerking
Een goede bekendheid met de doelen en bedrijfscultuur van de opdrachtgever (“goed weten wat er speelt”) leidt tot beter toegespitste adviezen. Met behoud van onafhankelijkheid is met vele opdrachtgevers een jarenlange samenwerkingsrelatie opgebouwd. 

Flexibiliteit
Goed begrijpen waar behoeften liggen en daar scherp op anticiperen is een uitgangspunt. Afspraken worden snel en flexibel ingepland. Een assessment kan plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever of extern op meerdere locaties in Nederland.