Het doel van een assessment is om relevante kwaliteiten en competenties in kaart te brengen waarover de deelnemer (in potentie) al beschikt. Een assessment is geen toets of examen waarin wordt onderzocht in hoeverre de deelnemer over voldoende kennis beschikt.

Het oefenen van testen kan er toe leiden dat de deelnemer op een meer ontspannen wijze aan het assessment deelneemt. Ook kan het prettig en handig zijn om voor de tijd te weten hoe het testprogramma en de testvragen eruit zien. Op de website van SHL bestaat daarom de mogelijkheid om te oefenen met testen.

Vanuit de optiek van Rake wordt het beste resultaat verkregen door op een open en (zelf)kritische wijze aan het assessment deel te nemen. Wel is het zinvol om alvast goed na te denken over motivatie, ambitie, sterke punten, ontwikkelpunten en drijfveren. Ook kan het nuttig zijn om anderen in de directe (werk)omgeving te vragen wat zij zien als sterke punten en ontwikkelbehoeften.