Het doel van een loopbaan-assessment is het inventariseren van de loopbaanwensen – en mogelijkheden van de deelnemer. Het vertrekpunt daarbij is de deelnemer zelf en niet een specifieke functie.  De persoonlijkheid, motivatie en drijfveren, interesses en capaciteiten worden in samenspraak in kaart gebracht. De beantwoording van de diverse vragenlijsten vindt thuis en online plaats. In een uitvoerig gesprek worden alle resultaten besproken en gekoppeld aan de vragen van het loopbaanassessment. 

Vanuit een analyse van persoonlijkheid, motivatie, capaciteiten en interesses worden adviezen verstrekt in welke functies en organisaties de deelnemer het best tot zijn of haar recht komt. Uiteraard wordt daarin ook de opleidingsachtergrond en werkervaring meegenomen.