Voor het assessment vindt overleg plaats met de opdrachtgever (en waar nodig met de deelnemer) over de context, het doel en de vraagstelling. Voor een functie-assessment worden de functiebenodigde competenties geïnventariseerd. Voor een ontwikkel- of loopbaanassessment wordt de context verder uitgediept. De inhoud van het assessment wordt vervolgens zorgvuldig op de vraagstelling afgestemd.

Een deel van het assessment bereidt de deelnemer thuis online voor. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van een aantal online vragenlijsten, een vragenformulier en veelal enkele capaciteitentesten. Door deze voorbereiding thuis duurt het assessment een halve dag. Het assessment is daardoor flexibeler te plannen en minder belastend voor de deelnemer.