Competentiegerichte coaching bevordert de ontwikkeling van competenties, bijvoorbeeld op het vlak van leidinggeven, communicatie en samenwerking.

In mijn rol als coach ondersteun ik de coachee in het verkrijgen van inzicht in de huidige gedragsstijlen, stel ik deze ter discussie en geef ik adviezen over het ontwikkelen van nieuwe en effectievere gedragsstijlen. 

Competentiegerichte coaching heeft vaak het karakter van individuele training. Er wordt gewerkt met praktijksimulaties (met gebruik van video) en de deelnemer wordt aangemoedigd zoveel mogelijk te experimenteren met nieuwe gedragingen in de praktijk. Opgedane ervaringen worden geëvalueerd en adviezen worden aangescherpt in de eerstvolgende coachingssessie.

Voorbeeldvragen

Hoe kan ik effectiever leiding geven en mijn leiderschapsstijl beter op de situatie afstemmen?

Op welke wijze kan ik effectiever omgaan met- en afstand nemen van  stress en werkdruk?  

Hoe kan ik op een meer coachende wijze leidinggeven?

Hoe kan ik mijn impact vergroten en effectiever inspelen op tegenwerking en weerstand?

Hoe kan ik het ‘politieke spel’ behendiger spelen en mezelf beter profileren in nieuwe contacten?